โจทย์ที่ท้าทาย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/article-78865-โจทย์ที่ท้าทาย.html

เลาะเลียบคลองผดุงฯ ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com งานวิจัย “การประเมินผลนโยบายการกระจายอำนาจของไทยระยะ 15 ปี” ของ ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดี สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2558 มีสาระสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการควรได้ศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง แต่ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังของประชาชน รวมทั้งประเมินในแง่ของความตั้งใจ การเอาจริงเอาจังของภาครัฐที่จะส่งเสริมและผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจแล้ว น่าจะอนุโลมกันได้ เปรียบเทียบประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงประมาณเกือบ 20 ปี ที่เริ่มการ กระจายอำนาจมาพร้อมๆ กัน พบว่าไทยอยู่ในระดับสอบผ่านในระดับหนึ่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดบริการสาธารณะได้ค่อนข้างดี ขณะที่เรื่องของการให้อำนาจในเชิงความรับผิดชอบในการบริการเชิงภารกิจ การให้งบประมาณและบุคลากรลงไป ภาครัฐไม่ได้ผลักดันเรื่องนี้เท่าที่ควร ในประเด็นนี้การทำงานของภาครัฐถือได้ว่าอาจจะสอบตก อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจความเห็นหรือความพึงพอใจของชาวบ้าน ภาพรวมพบว่าร้อยละ 60 พอใจกับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้เร็วขึ้น คนยากจนได้รับการดูแลที่ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ต้องรอจากจังหวัดหรือส่วนราชการภูมิภาค เมื่อมองไปที่การถ่ายโอนบุคลากรลงไปในท้องถิ่น วิจัย ชิ้นนี้พบว่า มีน้อยมากแค่หลักหมื่นคน ในขณะที่คนอีกหลักล้านยังอยู่ที่ส่วนกลาง ขณะที่อินโดนีเซียมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรลงไปให้ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความไม่โปร่งใสของท้องถิ่น ที่ต้องเสริมพลังและกลไกกระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาชนให้เข้มแข็งขึ้น เพราะที่ผ่านมาเรามักจะเน้นการตรวจสอบโดยภาครัฐ แท้ที่จริงแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาที่สุด คือ ภาคประชาชน งานวิจัยได้ทิ้งโจทย์ที่ท้าทาย คือ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจะดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นภาคีที่ สำคัญในการพัฒนาประเทศและการศึกษาได้อย่างไร ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/article-78865-โจทย์ที่ท้าทาย.html
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s